Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Seirbhís Dóiteáin Mhaigh Eo

Sábháilteacht Dóiteáin Pobail


Clár na Scoileanna

Dearadh Clár na mBunscoileanna le leibhéal feasachta a ardú maidir le Sábháilteacht Dóiteáin sa bhaile agus sa phobal.

Read More

Seachtain Náisiúnta Sábháilteachta ó Dhóiteán

Reáchtáiltear an tSeachtain Náisiúnta Sábháilteachta Dóiteáin i gcomhpháirt le Seirbhís Dóiteáin agus Tarrthála Thuaisceart Éirean...

Read More

Aláraim Aonocsaíd Charbóin do Dhaoine Scothaosta agus do Dhaoine Leochaileacha

This programme is run by Muintir na Tíre. Muintir na Tíre has been allocated funding by the Department of Rural and Community Deve...

Read More

Léirithe ar Shábháilteacht ó Dhóiteáin

Tá cúram ar Sheirbhís Dóiteáin Mhaigh Eo teagmháil a dhéanamh leis an bpobal, le hoiliúint a chur orthu agus le cabhrú leo maidir ...

Read More

Ullamh don Gheimhreadh

Tá eolas tábhachtach thíos maidir le bheith ag tiomáint sa gheimhreadh

Read More
Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha