Skip to main content

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha

Do Chomairle

Foireann Bhainistíochta

Paul Dolan

Ceannasaí Bóithre

T: 094 9064 289
E: pdolan@mayococo.ie

Deirdre Finnerty

Ceannasaí Forbartha Pobail agus Forbartha Comhtháite

T: 094 906 4690
E: dfinnerty@mayococo.ie

Padraic Flanagan

Ceann Cheantar Bardasach Chláir Chlainne Mhuiris-Bhéal Átha na Muice

T: 094 9064 812
E: pflanaga@mayococo.ie

Tracy Flanagan

Cuntasóir Bainistíochta

Finance

T: 094 9064 105
E: tmcgee@mayococo.ie

Olivia Heffernan

Cuntasóir Airgeadais

Airgeadaas

T: 094 9064 122
E: oheffernan@mayococo.ie

Martin Keating

Ceannasaí um Chomhshaol, Athrú Aeráide agus Talmhaíocht

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

T: 094 9064 222
E: mkeating@mayococo.ie

Síofra Kilcullen

Ceannasaí Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna

Oifigeach Feidhmiúcháin Sinsearach

T: 094 9064 335
E: skilcullen@mayococo.ie

John Magee

Ceannasaí Fiontair

T: 094 9064 333
E: jmagee@mayococo.ie

John Maughan

Oifigeach Soláthair

Soláthar

T: 0949064165
E: jmaughan@MayoCoCo.ie

Anne McCarthy

Ceannasaí Tionscadal Caipitil Straitéiseach

T: 094 906 4364
E: amccarth@MayoCoCo.ie

John McMyler

Pleanálaí Sinsearach

T: 094 9064 022
E: jmcmyler@mayococo.ie

Patsy McNulty

Ceannasaí Seirbhísí Uisce

T: 094 906 4560
E: pmcnulty@mayococo.ie

Iarla Moran

Ceann Cheantar Bardasach Chaisleán an Bharraigh

T: 094 9064 227
E: imoran@mayococo.ie

Danny O Toole

Ceannasaí Claochlaithe Teicneolaíochta

T: +353949064518
E: dotoole@mayococo.ie

Padraig Philbin

Ceannasaí Turasóireachta, Fóillíochta agus Taitneamhachta

T: 094 9064 350
E: pphilbin@mayococo.ie

Simon Shevlin

Ceannasaí Tithíochta

T: 094 9064 731
E: sshevlin@mayococo.ie

Tony Shevlin

Príomh-Oifigeach Dóiteáin

Seirbhís Dóiteáin Chontae Mhaigh Eo

T: 094 9064 183
E: tshevlin@mayococo.ie

Declan Turnbull

Ceann Cheantar Bardasach Bhéal an Átha

T: 094 9064 340
E: dturnbu@mayococo.ie

Austin Vaughan

Leabharlannaí an Chontae

T: 094 9064 254
E: avaughan@mayococo.ie

Simon Wall

Ailtire Sinsearach

T: 094 9064 612
E: swall@mayococo.ie

Padraig Walsh

Ceann Cheantar Bardasach Chathair na Mart-Bhéal an Mhuirthead

Innealtóir Sinsearach

T: 094 9064 618
E: pwalsh@mayococo.ie

Tanya Whyte

Ceannasaí Réadmhaoine

T: 094 9064 356
E: twhyte@mayococo.ie


Ar ais go barr

Fógra

Tá aistriúchán an tsuímh gréasáin seo idir lámha