Skip to main content

Gnó Mhaigheo


Tacaíocht agus spreagadh a thabhairt don earnáil ghnó i Maigh Eo chun an Ghaeilge a úsáid mar acmhainn fhiúntach agus bhrabúsach, agus chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail i gcoitinne.
Back to top